Motto firmy to jeden z kluczowych elementów rozwoju biznesu. Odpowiednio skonstruowane powinno być bodźcem motywującym pracowników do osiągania założonych celów, które w konsekwencji będą wyróżniać firmę na tle pozostałych. Co to jest motto firmy i jak powinno być zbudowane, by spełniało swoją funkcję?

Motto firmy - co to jest?

W celu ustalenia czym jest motto firmy, należy przede wszystkim najpierw określić jaka jest jej misja. Bowiem jest to pewnego rodzaju powielenie głównych wartości, które mówią o priorytetach przedsiębiorstwa, sposobie jego działania, standardach czy co i w jaki sposób oferuje.

Motto powinno być konkretne i krótko opisywać priorytetowe cele, które firma chce realizować. W tym wypadku lepiej wyzbyć się ogólnych określeń, które w rzeczywistości brzmią tak samo u każdej innej marki.

Realizacja działań i skuteczność a motywacja pracowników

Często zdarza się, że motto firmy jest błędnie utożsamiane jako element budujący ogólny wizerunek. Co niektórzy również mylnie kojarzą je z hasłem lub sloganem, które mają całkiem odmienne znaczenia. Hasło jest krótkie i funkcjonuje poprzez skojarzenia z firmą, kiedy slogan stanowi zdanie lub słowo, krótko opisujące profil prowadzonego biznesu. Przy ich tworzeniu warto pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym będą skuteczne i wyróżnią firmę na tle pozostałych.

Jak już zostało wspomniane, zbyt ogólne motto firmy nie tylko nie będzie wyróżniać się na rynku branżowym, ale może również mieć negatywne skutki jeśli chodzi o motywację pracowników. Jeśli w swoim przekazie będzie zawierać zbyt dużo uniwersalnych określeń, to wtedy realizacja tych założeń może okazać się trudna do realnego zmierzenia lub nawet niewykonalna. W konsekwencji brak konkretnego celu może mieć negatywne skutki wśród samych pracowników, którzy przecież pracują na rozwój przedsiębiorstwa. Znacznie łatwiej określić efektywność pracowników i ogólną kondycję rozwoju firmy, kiedy motto firmy uwzględniać będzie mierzalne cele. Dlatego przy tworzeniu motta warto zawrzeć takie kwestie jak:

  • podawanie określonych liczb,
  • przywoływanie dokładnych dat.

Kiedy jasno i klarownie zostało już określone motto firmy, wówczas można dopiero zacząć pracować nad realizacją założeń i weryfikacją ich skuteczności. Warto mieć na uwadze, że nic tak przecież nie działa na dobrą motywacje pracowników jak wyrazisty cel.

Dlaczego motto firmy jest potrzebne?

Kiedy motto firmy jest odpowiednio skonstruowane i stanowi narzędzie do rozwoju firmy, to jego rola ma dużą wartość. Jest istotnym elementem w komunikacji wewnętrznej, które działa motywująco. Dobrze jest zatem stworzyć takie motto, które nie będzie się dezaktualizowało i zawsze wyznaczy odpowiedni cel. Konsekwentna realizacja założeń pozwoli w znacznej mierze zbliżyć się marce do osiągnięcia pozycji lidera na rynku. A tylko trafne i konkretne motto może przyczynić się do utrzymania tego tytułu.