Z uwagi na wyjątkowe okoliczności, spowodowane epidemią koronawirusa, w tym roku wydłużono okres składania zeznań podatkowych. Pomimo, że podstawowy termin złożenia zeznania minął 30 kwietnia, podatnicy nadal mają możliwość złożenia PIT do 1 czerwca, ze względu na to, że 31 maja 2020 r. to niedziela - dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin ten przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r. Nie niesie to żadnych negatywnych konsekwencji, w tym brak odsetek za zwłokę. 

PIT do 1 czerwca - jakie deklaracje obejmuje?

Wydłużenie złożenia zeznania rocznego obejmuje wszystkie zeznania roczne: 

  • PIT-36, 
  • PIT-36L, 
  • PIT-36S, 
  • PIT-36LS, 
  • PIT-37, 
  • PIT-38, 
  • PIT-39.

W przypadku podatników, rozliczających się na drukach PIT-37 i PIT-38, zeznanie podatkowe (jeśli wcześniej nie zostało złożone samodzielnie) zostało automatycznie zaakceptowane w wersji przygotowanej przez urząd na portalu Twój e-PIT. Natomiast gdyby okazało się, że to automatycznie zaakceptowane zeznanie trzeba skorygować, nadal można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w tradycyjny sposób na formularzu papierowym. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zeznanie należy sporządzić i wysłać do urzędu samodzielnie.

Wydłużenie terminu złożenia PIT za 2019 rok do 1 czerwca 2020 roku, pozwala na złożenie korekty deklaracji, która została automatycznie zaakceptowana 30 kwietnia. Przy jej składaniu można zmienić wszelkie zawarte automatycznie informacje dotyczące m.in. ulg czy OPP, której przekazujemy 1% podatku.

Niedopłata i zwrot nadpłaty 

W przypadku, gdy z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy ma 30 dni na powiadomienie o konieczności jego dopłaty czyli do 30 maja. Dopiero od otrzymania tej informacji jest 7 dni na zapłatę. Po tym czasie, ale nie wcześniej niż od 1 czerwca, będą naliczane odsetki. 

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z rocznych zeznań pozostaje bez zmian i podatnicy, którzy złożyli elektroniczne zeznanie podatkowe, otrzymają zwrot nadpłaty do 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast dla rozliczeń składanych papierowo termin ten wynosi 3 miesiące.

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. podatki PIT, CIT i VAT opłacane są do US wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy). Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym wyjdzie kwota do zapłaty, będą mieli automatycznie dodany właściwy mikrorachunek, zatem mogą wpłacić podatek online bezpośrednio poprzez portal Ministerstwa Finansów.