Praca w administracji firmy wiąże się z wykonywaniem wielu, bardzo różnorodnych zadań. Osoby, które chcą podjąć pracę na stanowisku administracyjnym powinny być świadome tego, że zakres ich obowiązków będzie bardzo szeroki. Jakie cechy powinien posiadać pracownik administracyjny? 

Jakie zadania wykonuje pracownik administracyjny?

Zakres zadań pracownika ds. administracyjnych będzie różnił się w zależności od wielkości i specyfiki działania firmy. Przede wszystkim są to zadania takie jak:
 • zapewnienie odpowiedniego obiegu dokumentów w firmie
 • tworzenie raportów, zestawień, rejestrów
 • kontakt z dostawcami usług (udział w negocjacjach umów, budowanie relacji z dostawcami, nadzór nad przebiegiem współpracy)
 • organizowanie spotkań biznesowych 
 • organizowanie wydarzeń firmowych
 • archiwizacja i zlecenie niszczenia dokumentów
 • zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia firmy
 • kontakt z klientami zewnętrznymi firmy (również telefoniczny i mailowy)
 • organizowanie podróży służbowych pracowników
 • współpraca ze wszystkimi działami w firmie
 • organizacja i koordynowanie harmonogramu spotkań

Dla kogo praca w administracji?

Ze względu na różnorodną specyfikę zadań wykonywanych w administracji, osoba która chciałaby podjąć taką pracę powinna posiadać umiejętność łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi. Ważnymi cechami są również umiejętność pracy pod presją czasu, wyznaczania priorytetów, samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania. Niejednokrotnie na stanowiskach administracyjnych przydają się zdolności analityczne oraz organizacyjne. Ważne jest również by posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Tu może przydać się znajomość języków obcych oraz obsługa programów i narzędzi komputerowych.