W trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorcy dokumentują sprzedaż na kasie fiskalnej lub wystawiając faktury VAT. Od listopada 2019 roku muszą oni dodatkowo zwracać uwagę na rodzaj sprzedawanych towarów i usług oraz wartość wystawianej faktury ponieważ wraz z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności tzw. MPP na fakturach musi znajdować się dodatkowe oznaczenie. Jak wobec tego powinna wyglądać korekta faktur związana z MPP? Sprawdźmy!

Kiedy występuje obowiązkowy split payment?

W sytuacji gdy zostaną spełnione łącznie 3 warunki sprzedawca wystawiając fakturę ma obowiązek zawrzeć na dokumencie dodatkowe oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", a sprzedawca ma obowiązek uregulowania zobowiązania z wykorzystaniem MPP:

  1. transakcja dokonywana jest pomiędzy dwoma podatnikami,
  2. łączna wartość faktury dokumentującej tą transakcję to minimum 15.000 zł,
  3. przynajmniej jedna pozycja faktury (towar i/lub usługa) została wymieniona w załączniku 15 ustawy o VAT.

Korekta faktur związana z MPP

Z objaśnień podatkowych z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie mechanizmu podzielonej płatności wydanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że wystawianie faktur korygujących może mieć wpływ na stosowanie obowiązkowego split payment. Z jednej strony wystawienie faktury korygującej może skutkować powstaniem obowiązku MPP a z drugiej strony korekta faktur związana z MPP będzie znosić ten obowiązek.

Przykład 1.

Pan Artur wystawił fakturę na sprzedaż towarów z załącznika 15 ustawy o VAT na rzecz firmy ABC. Faktura opiewała na łączną kwotę brutto 20.000 zł. W związku z tym, na fakturze została zamieszczona adnotacja "mechanizm podzielonej płatności". Dwa dni później firma ABC dokonała zwrotu towarów o wartości 9.000 zł brutto w związku z czym pan Artur wystawił korektę na tą kwotę. Czy korekta faktury związana z MPP spowoduje, że firma ABC nie musi dokonywać zapłaty w split payment?

Tak, pomimo tego, że przedmiotem zakupu są towary znajdujące się w załączniku 15 ustawy o VAT na skutek zwrotu towarów firma ABC otrzymała fakturę korygującą dzięki czemu ostateczna wartość transakcji wynosi 11.000 zł brutto. Ponieważ firma ABC nie dokonała wcześniej zapłaty faktury pierwotnej, a po wystawieniu faktury korygującej kwota podlegająca wpłacie nie przekracza limitu 15.000 zł firma ABC może dokonać zwykłego przelewu (z pominięciem MPP).

Podsumowując, korekta faktur związana z MPP może powodować zaniechanie obowiązku zapłaty faktury z mechanizmem podzielonej płatności. Pomimo tego, nabywca ma prawo do uregulowania zapłaty z wykorzystaniem MPP ponieważ wprowadzenie obowiązkowego split payment w niektórych przypadkach nie zniosło jednocześnie możliwości dobrowolnego stosowania split payment przez nabywców.