Korzystanie z samochodu służbowego stało się praktyką tak powszechną, że nie budzi ona żadnych wątpliwości w kontekście ponoszenia kosztów podatkowych. Sytuacja staje się jednak bardziej skomplikowana, kiedy zakup środka transportu dotyczy pojazdu innego niż samochód. W jakich okolicznościach możemy ująć go w kosztach uzyskania przychodów? Odpowiedź w artykule.

Koszty uzyskania przychodów – jakiego rodzaju zakup obejmują?

Wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:

  • pokrył go podatnik;

  • jest rzeczywisty (definitywny), co oznacza, że podatnik nie otrzymał zwrotu jego wartości;

  • jest związany z działalnością gospodarczą podatnika;

  • został poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia ich źródła lub może mieć wpływ na ich wielkość;

  • został odpowiednio udokumentowany – np. fakturą lub dokumentem celnym;

  • nie obejmuje go katalog wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT lub w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, których nie zalicza się do kosztów podatkowych.

W przypadku zakupu środka transportu należy także zwrócić uwagę na ewentualny reklamowy charakter celów, na które wydatek poczyniono. Jak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/1), działania o takim charakterze mają na celu poprawę lub wykreowanie wizerunku przedsiębiorcy i jego firmy z włączeniem rzeczywistości gospodarczej.

Jednocześnie inny wyrok NSA (z 8 września 2000 r., sygn. akt I SA/Łd 1317/98) określa, że celowość wydatków ocenia podatnik, a nie organ podatkowy. Oznacza to, że jeżeli wydatek w celu uzyskania przychodu został właściwie udokumentowany, traktuje się go jako koszt uzyskania przychodów przy ustalaniu podstawy opodatkowania.

Zakup środka transportu a koszty podatkowe – transport wodny i powietrzny

Jacht

Według wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 26 października 2017 r. (I SA/Ke 522/17) wydatki związane z posiadaniem jachtu z logo spółki (w przypadku gdy jej działalność nie ma związku z żeglugą) nie są koniecznie powiązane z działaniami na rzecz wygenerowania przychodu. Aby je za takie uznać, muszą zostać podjęte na jachcie inne czynności, które mają za zadanie przekonać (potencjalnych) kontrahentów do współpracy, w które będą zaangażowani pracownicy nocujący na pokładzie.

Co do samych działań marketingowych, które obejmują organizację rejsów dla (potencjalnych) klientów, według interpretacji Ministra Finansów z 26 października 2011 r. (IPPB3/423-636/11-2/PK1) mają one cechy „wytworności i okazałości”, a w rezultacie nie nie wliczają się do kosztów uzyskania przychodów. Nie kwalifikuje się do nich także działań obejmujących wykorzystanie jachtu na narady odbiorców i klientów produktu, ponieważ są one nastawione na konkretną kategorię odbiorców, a zatem nie mają cech reklamy, które pozwalają zakwalifikować ją jako koszt podatkowy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Łódź

Sytuacja zakupu łodzi nie jest tak skomplikowana. NSA w wyroku z 9 kwietnia 2013 r., (II FSK 1674/11) orzekł, że zaliczenie zakupu motorówki jako kosztu podatkowego jest możliwe, jeżeli udowodni się związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zaprezentuje sposób, w jaki motorówka ma możliwość wpłynąć na przychody przedsiębiorstwa.

Czarter samolotu lub śmigłowca

Jeżeli działanie to pozostaje w związku z celem osiągnięcia przychodu czy zabezpieczenia jego źródła, wynajęcie lub wyczarterowanie transportu powietrznego wchodzi w koszty uzyskania przychodu. Jak wynika jednak z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2017 r. (sygn. 1462-IPPB1.4511.87.2017.1.KS), związek ten nie zostaje zachowany w przypadku, gdy spółka wynajęła samolot, aby zapewnić bezpośredni powrót z Polski do USA zagranicznym gościom kancelarii.

Zakup środka transportu a koszty podatkowe – rower, motocykl i quad

Wydatek na rower może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu – nawet gdy podatnik posiada samochód w leasingu – jeżeli będzie istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym wydatkiem a osiąganym przychodem. Oznacza to, że rower służący na przykład do przemieszczania się między paroma miejscami pracy lub jako środek transportu stosowany w dojeździe do klienta jest traktowany jako koszt uzyskania przychodu. W przypadku zakupu roweru, którego wartość przekracza 10 000 zł, będziemy mieć do czynienia z wydatkiem aktywowanym w czasie za pomocą odpisów amortyzacyjnych.

Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku motocykla i quada. Z kosztami uzyskania przychodu w sytuacji zakupu motocykla jest związany także kask, ubranie ochronne czy ubezpieczenie.