W ostatnich latach popularność zyskały promocje, w których klient może kupić towar o większej wartości za jedyne 1 zł. Takie akcje marketingowe łatwo przyciągają klientów, ale czy są korzystne w przypadku, gdy kupującym jest przedsiębiorca? Dowiedz się, czy zakup za symboliczną złotówkę stanowi koszt uzyskania przychodu.

Czy zakup za symboliczną złotówkę to przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Definicja „nieodpłatnego świadczenia” nie została jasno sprecyzowana w przepisach. Należy jednak przez to rozumieć sytuację, w której działania jednego podmiotu nie mają odwzajemnienia w postaci ekwiwalentnego świadczenia ze strony drugiego podmiotu. W związku z tym przychodem z takiego tytułu będzie świadczenie, w związku z którym nie powstaje zobowiązanie do zapłaty bądź wykonania czynności zwrotnej. Nieodpłatnym świadczeniem mogą być m.in. towary przyznawane na własność, ale też możliwość korzystania z jakichś praw lub przedmiotów. Aby stanowiły one jednak przychód, muszą mieć charakter trwały i definitywny.

W przypadku omawianej transakcji za 1 zł należy uznać, że dochodzi do powstania przychodu ze świadczeń nieodpłatnych lub częściowo płatnych. Niemniej jednak najczęściej oferty z zakupem za symboliczną złotówkę są dostępne w ramach promocji, w której należy osiągnąć dany pułap, tj. kupić np. daną liczbę produktów lub zrobić zakupy za daną minimalną kwotę. Takie akcje promocyjne, które organizuje producent danego towaru, stanowią sprzedaż premiową. Dla kupującego oznacza to więc zakup towaru z rabatem, a nie świadczenia nieodpłatne.