W 2018 roku zakończyłem budowę domu na działce, która jest moją własnością od 2012 roku. Budowa domu została sfinansowana przeze mnie i żonę. Wraz z żoną podpisałem umowę dotyczącą rozszerzenia wspólności majątkowej o tę nieruchomość. Proszę o informację, od jakiej daty powinienem liczyć 5-letni okres, po którym odpłatne zbycie nieruchomości będzie neutralne podatkowo?

Mateusz, Świdnica

 

Przepisy ustawy o PIT, a dokładnie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a), wskazuje, że odpłatne zbycie nieruchomości jest przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, przy czym w przypadku zamiany, okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Dotychczas kwestią sporną było wyznaczenie momentu nabycia nieruchomości, w przypadku przeniesienia majątku osobistego do małżeńskiej wspólnoty majątkowej na podstawie umowy majątkowej rozszerzającej wspólność majątkową.

Stanowisko NSA z 8 marca 2018 r. o sygnaturze sygn. akt II FSK 2098/17 natomiast wskazuje, że moment, od którego należy wyznaczyć okres pięciu lat, wyznacza moment nabycia nieruchomości (działki) przez małżonka. Bowiem poszerzenie wspólnoty majątkowej ma na celu uporządkowanie kwestii majątkowych małżonków i nie ma na celu podziału majątku między małżonkami.

Małżonek jest nadal współwłaścicielem nieruchomości, nie wyzbywa się jej. Tym samym małżonka nie dokonuje nabycia nieruchomości.   

Data sporządzenia umowy o rozszerzenie wspólności nie będzie zatem wyznaczać momentu odliczania pięcioletniego okresu, po którym zbycie nieruchomości będzie podatkowo neutralne. Dodatkowo, wyrok wskazuje, że również data zniesienia współwłasności nie ma wpływu na określenie daty nabycia nieruchomości.

Podsumowując, za datę nabycia nieruchomości uznaje się datę nabycia działki przez małżonka w 2012 roku, bez względu na datę zawarcia umowy o poszerzenie wspólnoty majątkowej w roku 2018.

#banner-43392#