Każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek rozliczenia się z tytułu podatku VAT. W tym celu co miesiąc lub co kwartał składa deklarację VAT na podstawie której obliczane jest zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT podlegające wpłacie do urzędu. W 2020 roku nastąpi likwidacja deklaracji VAT, a dotychczasowy plik JPK_VAT przybierze postać zupełnie nowej struktury która stanowić będzie nowe narzędzie fiskusa do walki z oszustwami na gruncie podatku VAT! Sprawdźmy, kto i od kiedy musi składać nowy JPK i czy likwidacja deklaracji VAT dotyczy wszystkich podatników!

Nowy JPK - kogo dotyczy nowy obowiązek sprawozdawczy?

Ustawodawca podzielił przedsiębiorców na dwie grupy, czyli podobnie jak miało to miejsce przy wdrażaniu pierwotnej struktury JPK_VAT. Nowy JPK dotyczy:

  • od 1 kwietnia 2020 roku dużych przedsiębiorców,
  • od 1 lipca 2020 roku pozostałych przedsiębiorców.

Co więcej, miko, mały i średni przedsiębiorca może wysyłać nową strukturę JPK dobrowolnie już od 1 kwietnia 2020. Należy jednak pamiętać, że podjęcie dobrowolnej decyzji o wysyłce nowego JPK przed obowiązującym daną grupę terminem skutkuje jednoczesnym obowiązkiem składania nowego JPK w kolejnych okresach. 

Nie ma możliwości dokonania testowej wysyłki nowego JPK. Jednorazowa wysyłka nowej struktury pliku uniemożliwia powrót do dotychczasowego sposobu rozliczania czyli wysyłki deklaracji VAT i JPK_VAT w poprzedniej strukturze.
Dotychczasowa deklaracja VAT-7 (dla rozliczeń miesięcznych) oraz VAT-7K (dla rozliczeń kwartalnych) oraz JPK_VAT zostanie zastąpiony nową strukturą JPK która na etapie projektu nosiła nazwę JPK_VDEK lub po prostu nowa struktura JPK_VAT. Oficjalnie, nowy JPK nosi nazwę:

  • JPK_V7M - dla rozliczeń podatku VAT za okresy miesięczne,
  • JPK_V7K - dla rozliczeń podatku VAT za okresy kwartalne.

Likwidacja deklaracji VAT - od kiedy?

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK nastąpi likwidacja deklaracji VAT. Celem wprowadzenia nowego JPK jest miedzy innymi ograniczenie obowiązków sprawozdawczych dla przedsiębiorców którzy dotychczas zmuszeni byli do osobnej wysyłki deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT. Od 1 lipca 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT składać będą tylko jeden plik JPK.

Nie wszystkie deklaracje VAT zostaną jednak zlikwidowane. Podatnicy nadal mają obowiązek składać deklarację VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12 i VAT-14.
Warto podkreślić również, że deklaracje VAT-7 i VAT-7K nie zostaną zlikwidowane całkowicie. W przypadku obowiązku dokonania korekty rozliczeń za okres sprzed pierwszego złożenia nowego JPK przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć korektę deklaracji VAT oraz korektę pliku JPK_VAT "na starych zasadach". 

Podsumowując, likwidacja deklaracji VAT może być odbierana przez przedsiębiorców z jednej strony jako uproszczenie wprowadzone przez ustawodawcę polegające na ograniczeniu obowiązków sprawozdawczych. Z drugiej strony, obszerny zakres informacji przekazywanych w nowej strukturze JPK stanowi poważne narzędzie kontroli dla fiskusa. Warto podkreślić, że nowy JPK zawiera dane których organ kontroli dotychczas nie posiadał np. dotyczących grup towarów i usług sprzedawanych przez przedsiębiorców! Dlatego też, pomimo pozornego uproszczenia dla przedsiębiorców, zmiany dotkną najbardziej mikro i małych podatników którzy często nie posiadają wystarczającej wiedzy podatkowej przy dynamicznie zmieniających się na przestrzeni ostatnich kilku lat przepisów w zakresie podatku VAT. Dodatkowo, za każdy błąd w nowym JPK który nie zostanie skorygowany w ciągu 14 dni przez przedsiębiorcę zostanie nałożona na niego kara w wysokości 500 zł. Wprowadzane zmiany mają jednak na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce i ograniczenie rosnącej "luki VAT".