Nowo wprowadzone kasy rejestrujące online mają zastąpić obecnie stosowane przez większość przedsiębiorców kasy fiskalne. Pierwotnie proces wymiany zwykłych kas rejestrujących dotyczyć wszystkich przedsiębiorców od stycznia 2018 roku, jednak Ministerstwo Finansów finalnie zdecydowało, że kasa fiskalna online będzie obowiązek wprowadzanym stopniowo.

Kasa fiskalna online - terminy wdrażania

Od stycznia 2020 roku obowiązek wymiany kas fiskalnych dotyczy:

 • mechaników, świadczących usługi naprawy samochodów i motorowerów oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,

 • sprzedających benzynę silnikową, oleje napędowe i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych. 

Od lipca 2020 roku kasy fiskalne on-line będą obowiązywać:

 • usługi związane z wyżywieniem - zarówno stacjonarne placówki gastronomiczne, jak i  usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

 • działalności zajmujące się sprzedażą węgla lub innych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od stycznia 2021 roku do rejestracji na kasach fiskalnych on-line będą zobowiązane działalności świadczące usługi:

 • fryzjerskie,

 • kosmetyczne i kosmetologiczne,

 • budowlane,

 • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów,

 • prawnicze,

 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Jak można zauważyć, obowiązek wymiany kasy rejestrującej nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy w taki sposób prowadzą ewidencję sprzedaży. W związku z tym standardowe kasy fiskalne dalej będą w sprzedaży. Jednak decydując się na zakup zwykłej kasy fiskalnej, należy zweryfikować:

 • czy kasa posiada potwierdzenie wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar,

 • czy wydane potwierdzenie jest dalej aktualne i do kiedy obowiązuje.

Zgodnie z założeniami, obowiązek wymiany dotychczas obowiązujących kas rejestrujących dotknie wszystkich podatników od 1 stycznia 2023 roku.

Ulga na zakup kasy fiskalnej on-line

Wysokość ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line, podobnie jak w przypadku zwykłej kasy wynosi 90% ceny zakupu netto (nie więcej niż 700 zł). 

Ulga przysługuje podatnikom, którzy:

 • znajdują się w jednej z trzech grup przedsiębiorców, zobowiązanych do zakupu kasy fiskalnej on-line w konkretnie wyznaczonych terminach oraz terminowo rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży, lub

 • przed zakupem kasy fiskalnej on-line nie korzystali nigdy wcześniej ze zwykłej kasy fiskalnej,

Ulga nie przysługuje podatnikowi, który dobrowolnie chce wymienić dotychczasową kasę fiskalną na odpowiednik kasy on-line.

Jak sytuacja wymiany kas rejestrujących kształtuje się w praktyce?

Czynny podatnik VAT może kwotę ulgi:

 • odliczyć od podatku należnego w deklaracji VAT za bieżący okres - jeżeli wartość ulgi nie jest większa niż podatek należny za dany okres rozliczeniowy,

 • odliczyć od podatku należnego za okresy następne jeśli wartość ulgi w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż wartość podatku należnego,

 • otrzymać zwrot różnicy na rachunek bankowy - kiedy kwota ulgi będzie wyższa niż wysokość podatku należnego lub ulga dotyczy nievatowca.

Przykład 1.

Pani Agnieszka jest stomatologiem i zdecydowała się założyć własną działalność. W związku z tym zamierza zakupić kasę fiskalną online. Czy pani Agnieszka może skorzystać z ulgi?

W przypadku gdy pani Agnieszka nie była wcześniej zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, może skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej online. 

Przykład 2.

Pani Kinga prowadzi własny salon fryzjerski od 2015 roku. Od marca 2017 roku prowadzi ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej. W dniu 20 stycznia 2020 roku została zapełniona pamięć drukarki, więc Pani Kinga musi wymienić kasę. Czy wymieniając kasę na kasę fiskalną online, pani Kinga może skorzystać z ulgi na jej zakup, pomimo że znajduje się w grupie podmiotów, którzy wymienić kasę muszą dopiero w 2021 roku? 

Tak, pani Kinga jako przedsiębiorca świadczący usługi fryzjerskie ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online.