W związku z uszczelnieniem polskiego systemu podatkowego Ministerstwo Finansów wprowadził obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Na czym polega i jakie dane powinien zawierać dokument JPK? Od kiedy JPK obowiązuje poszczególne grupy przedsiębiorców, a także w jaki sposób należy go składać? Szczegóły w artykule.

Na czym polega Jednolity plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny ma odzwierciedlać dokumenty księgowe oraz księgi i ewidencje, które są prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Zautomatyzowanie procesu dostarczania tych informacji w formie elektronicznej pozwoli na szybsze dokonywanie analizy danych firm prowadzących działalność, a także znacznie usprawni przeprowadzanie kontroli podatkowych, które przy tradycyjnej (papierowej) księgowości są bardzo czasochłonne. Jednolity Plik Kontrolny ma przedstawiać następujące struktury:
  • księgi rachunkowe - JPK_KR,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) - JPK_PKPIR,
  • ewidencja przychodów (ryczałt) - JPK_EWP,
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT,
  • wyciąg bankowy - JPK_WB,
  • faktura VAT - JPK_FA,
  • magazyn - JPK_MAG.
W kolejnych miesiącach Ministerstwo Finansów planuje również wprowadzenie innych struktur JPK.

Kogo obowiązuje JPK?

Wprowadzenie obowiązku składania JPK_VAT zostało podzielone na etapy, które dotyczą poszczególnych grup przedsiębiorców w terminach od:
  • 1 lipca 2016 r. – dużych przedsiębiorców,
  • 1 stycznia 2017 r. – małych i średnich przedsiębiorców,
  • 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorców.
Za mikro przedsiębiorce rozumie się podmiot zatrudniający poniżej 10 osób, który uzyskuje obroty netto w wysokości nie większej niż 2 mln euro, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Zatem od początku 2018 roku obowiązek składania JPK będzie dotyczył wszystkie podmioty gospodarcze.

Składanie JPK

Pliki JPK mogą być przekazywane do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą informatycznych nośników danych, takich jak płyta DVD czy pendrive. Wyjątkiem jest JPK_VAT, który obligatoryjnie należy wysyłać co miesiąc wyłącznie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Jednolity Plik Kontrolny niewątpliwie pozwoli usprawnić kontrole podatkowe i zmniejszyć oszustwa podatkowe. Jednak ze strony podatników, którzy jeszcze nie prowadzą księgowości elektronicznej będzie utrudnieniem, gdyż wymaga przystosowania systemów wewnętrznych do elektronicznego przygotowania i przesyłania pliku JPK.