Przedsiębiorcy, którzy powadzą jednoosobową firmę często zastanawiają się czy mogą rozszerzyć obszary jej działalności. Czy jest to możliwe i w jaki sposób należy przeprowadzić rozszerzenie działalności gospodarczej? Jakich obowiązków należy dopełnić podczas rozszerzenia obszarów działalności? Sprawdź!

Obowiązki przedsiębiorcy rozszerzającego obszaru działalności

Prowadząc jednoosobową firmę przedsiębiorca może rozszerzyć obszary jej działalności. W tym celu należy złożyć wniosek CEIDG-1 aktualizujący dane firmy, w którym należy wykazać dodatkowe kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) określające zakres działalności gospodarczej. W razie konieczności należy również zaktualizować pozostałe informacje, które uległy zmianie. Zgłoszenie zmian powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty ich zaistnienia.

Rozliczanie kilku rodzajów działalności

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów działalności w ramach jednej firmy powinien dokonywać ich rozliczenia łącznie, wówczas dane działalności stanowią jedno źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem przychody i wydatki poniesione z tytułu kilku obszarów działalności będą objęte wspólnym rozliczeniem podatkowym jednoosobowej firmy. Przedsiębiorca będzie prowadził jedną księgę (KPIR, Ewidencja przychodów), jeden rejestr dla potrzeb VAT, a także składał jedną deklarację VAT (jeżeli podlega opodatkowaniu VAT) i wyliczał wspólną zaliczkę na podatek dochodowy dla wszystkich rodzajów działalności. Przedsiębiorca powinien mieć jedynie na uwadze, aby poprawnie klasyfikować poniesione wydatki według rodzaju działalności. Rozszerzenie działalności o nowe obszary może się wiązać z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Wówczas przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę taką ewentualność i zweryfikować nowy rodzaj działalności pod tym kątem.